Join Our Family!

 H2Student 2019 ©

Spremljajte nas na:

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-flickr
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

H2Student - Prost in odprt izobraževalno-tekmovalni program je zasnovan za ozaveščanje mladih o pomenu trajnostne mobilnosti in okoljske trajnosti ter za dvig zavedanja o negativnih vplivih motorjev na izgorevanje na kakovost zraka v mestih in na zdravje ljudi.  

S predstavitvijo trenutnih zelenih tehnologij in možnih načinov uporabe le-teh v transportu bomo pri mladih skušali vzbuditi zanimanje za vodik, dvigniti tehnološko ozaveščenost ter mlade navdušiti, da se odločajo za študij in nato poklice, ki so povezani z novimi vodikovimi (H2) tehnologijami. 

Z ozaveščanjem mladih o pozitivnih učinkih uporabe vodikovih (H2) tehnologij širimo ideje o uporabnosti vodika in možnih potencialih uporbe vodikovih (H2) tehnologij.

Izobraževanje in tekmovanje H2Student  bo potekalo vzporedno z izvajanjem projekta – »Koridor brezemisijske mobilnosti Slovenije«, ki ga v Sloveniji pelje podjetje ECUBES, ki se je s projektom lotilo izzivov implementacije vodikovih tehnologij v Sloveniji.              

Hydrogen Science Education