Join Our Family!

H2Student 2019 ©

Spremljajte nas na:

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 Igor Grofelnik& Matjaž Knez All Rights Reserved

Shranjevanje vodika

Na voljo imamo več načinov. Razlikujejo se po uporabnosti za velike ali male sisteme ter po svojih prednostih in slabostih.

Splošna merila za izbor načina shranjevanja vodika so:
- varnost,
- enostavnost uporabe in
- cena.

Shranjevanje vodika je ena glavnih težav vodikove tehnologije in vodikove ekonomije. Vprašanje shranjevanja vodika na industrijski ravni je rešeno, zato je večina raziskav usmerjena v njegovo shranjevanje v manjših sistemih za mobilne aplikacije – na primer za pogon osebnih vozil.

Ena od težav je nizka volumenska energijska gostota vodika. Zato ga moramo za uporabo v mobilnih aplikacijah hraniti – stisnjenega pod visokim tlakom ali utekočinjenega v tlačnih rezervoarjih. Doseganje visokih tlakov zahteva dodatne vložke energije.